Etusivu Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Lappeenrannan kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://old.lappeenranta.fi. Tämä sivusto on poistunut aktiivisesta käytöstä. Sivustolla julkaistaan yksinomaan kaupungin kuulutuksia, jotka myös siirretään toiseen sivustoon kevään 2023 aikana.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tämä palvelu täyttää osittain Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Ei saavutettava sisältö

Havaittava

Sivuston HTML- ja ARIA-merkkipaikat eivät kata koko sisältöä.
Sivustolla on sosiaalisen median julkaisuja, joiden aria-label-attribuutti ei kuvaa elementin sisältöä.
Sivustolla on kuvamuodossa olevia karttoja navigointikäyttöön, joilla ei ole tekstivastineita.
Sivuston hakukentiltä puuttuu kentän tarkoitusta kuvaava selite.
Sivustolla on aukioloajat listaava pudotusvalikko, jolla ei ole selitettä.
Sivustolla on tekstiä, jonka muotoilemisessa on käytetty font-elementtiä.
Sivustolla näkyvät sosiaalisen median ikonit on kiinnitetty tyhjään kursivointielementtiin.
Sivustolta puuttuu h1-otsikkotason pääotsikot.
Sivustolla on käytetty sisällön muotoilemiseen HTML-koodia CSS-tyylitiedoston sijaan.
Sivustolta löytyy sivuja, joissa ei ole otsikkoja.
Sivustolta löytyy sivuja, joissa on tyhjiä otsikkoelementtejä.
Sivustolla on käytetty bold-elementtiä tekstin lihavointiin.
Sivustolla on käytetty u-elementtiä tekstin alleviivaukseen.
Sivustolla on lomakkeita, joiden elementtejä ei ole ryhmitelty lomakkeen vaatimalla tavalla.
Sivustolla on valintaruutuja, joille ei ole annettu selitettä.
Sivustolla on elementtejä, joilla on sama tunnus yksilöivän tunnuksen sijaan.
Sivustolla on syötettä vaativia tekstialueita, joille ei ole annettu selitettä.
Sivustolla esiintyy chatbox, jonka sisältö ei ole selvitettävissä ruudunlukuohjelmalla.
Sivustolla on taulukoita, joiden esitystapa ei ole sama ohjelmallisesti luettuna.
Sivustolla on taulukoita, joiden solujen kohdistaminen ei tapahdu loogisessa järjestyksessä.
Sivustolla on linkkejä, jotka ovat eroteltavissa vain värin avulla.
Sivustolla on kuvia, joiden yhteydessä olevan tekstin kontrasti on alhainen.
Sivustolla on kuvamuodossa olevia karttoja, jotka sisältävät tekstiä ja joilla ei ole tekstivastineita.

Hallittava

Sivustolla ei ole suoraan sisältöön vievää painiketta.
Sivustolla on taulukoita, joiden solujen kohdistamisjärjestys ei ole looginen.

Sivustolla on kuvallisia logolinkkejä, joilla ei ole niiden kohdetta kuvaavaa tekstivastinetta.
Sivustolla käytetään samaa linkkitekstiä useassa eri paikassa, eivätkä linkit näin ollen erotu toisistaan.
Sivuston elementit eivät korostu niihin kohdistettaessa.

Ymmärrettävä

Sivustolla on sivuja, joiden kieltä ei ole määritelty.
Sivustolla on hakukenttiä, joilla ei ole ns. nimilappuja.
Sivustolla on aukioloajat listaava pudotusvalikko, jolla ei ole nimilappua.Sivustolla on lomakkeita, joiden elementtejä ei ole ryhmitelty tai nimetty.
Sivustolla on valintaruutuja, joilla ei ole selitteitä.
Sivustolla on tekstialueita, joilla ei ole selitteitä.

Toimintavarma

Sivustolla on valintaruutuja, joilla ei ole selitteitä.
Sivustolla on aukioloajat-pudotusvalikko, jolla ei ole selitettä.
Sivustolla on iframe-elementtejä, joilta puuttuu selite
Sivustolla on tekstialueita, joilla ei ole selitteitä.

Sivusto sisältää materiaalia, joka ei kuulu digitaalisen palvelujen saavutettavuudesta annetun lainsäädännön piiriin:
Karttoja, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön.
Toimisto-ohjelmien tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.
Suoria video- tai äänilähetyksiä.
Video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

Selosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 15.7.2020 j a päivitetty viimeksi 31.1.2023. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Palaute

Kerro meille havaitsemasi saavutettavuuspuutteet ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.
Sähköpostiosoite: saavutettavuus@lappeenranta.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .