Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka arkimaanantai. Kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä konsernihallinnon 4. kerroksessa kokouksen jälkeen toiseksi seuraavana päivänä, tai jos tällöin on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä klo 9–12.

Kaupunginhallituksen tehtävät

Kaupunginhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa. Sen lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on

  1. huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä ja alueellisesta edunvalvonnasta sekä tehdä kaikilla kunnallisen toiminnan aloilla esityksiä, jotka se katsoo tarpeellisiksi ja kaupungin etujen mukaisiksi,
  2. johtaa ja valvoa kaupunkisuunnittelua,
  3. valvoa, että kaupungin lautakunnat, johtokunnat, toimikunnat ja kaupungin palveluksessa olevat henkilöt toteuttavat kaupungin kehittämistavoitteita, suorittavat tehtävänsä voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä noudattaen sekä toimivat kaupungin etujen mukaisesti,
  4. esittää valtuustolle viimeistään maaliskuussa luettelon edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä tehdyistä valtuustossa päätettävistä kunnan jäsenten aloitteista,
  5. antaa yleiset ohjeet kaupungin tiedotustoiminnan hoitamisesta.
     

Lappeenrannan kaupunginhallitus 2021–2025

Hallituspaikat ryhmittäin:

 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue SDP     3 paikkaa
 Kansallinen Kokoomus KOK  3 paikkaa
 Suomen Keskusta KESK  2 paikkaa
 Vihreä liitto VIHR  1 paikka 
 Perussuomalaiset PS  2 paikkaa
 Yhteensä  11 paikkaa


Kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjä ja tiedustelut päätöksistä

Kaupunginsihteeri Tuomo Sallinen
Konsernihallinto
PL 11, 53101 LAPPEENRANTA
Puh. 040 624 1422

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .