Etusivu KaavoitusNähtävillä olevat kaavat
Valitse taso

Nähtävillä olevat kaavat

 ASEMAKAAVAT

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

Kaavahanke

Nähtävillä

 Asemanseudun kehittäminen  Alkaen 12.5.2022
Lappeenrannan rautatiealueiden asemakaavamuutos (kaksoisraide)  12.1.-3.2.2023
Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan. 

Kaavahanke 

Nähtävillä 

 Mäntylän entisen koulun alue  (Kimalaisenkuja)  5.- 30.1.2023
   
Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville asettamat asemakaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.  

Kaavahanke

Nähtävillä 

   

 YLEISKAAVAT

Ilmoitus osayleiskaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

Kaavahanke

NähtävilläJoutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys – paloasema  19.8.-12.9.2022
Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaava Osallistumis - ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 16.9.2021 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue, 2. vaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 7.5.2018 alkaen kaavan laadinnan ajan.  
Korvenkylän osayleiskaava 2030  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 19.8.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan. Mahdolliset mielipiteet on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.
   
Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys - paloasema  17.11.-9.12.2022
Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville asettamat yleiskaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä. 
 Tiuru-Rauha osayleiskaavan muutoksen päivitys, Tiurun lämpölaitos  22.12.2022 – 23.1.2023
Lainvoimaa odottavat osayleiskaavat
           

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .