Valitse taso

Likosenlahti

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on saattaa Likosenlahden venesataman ja sen lähiympäristön asemakaava ajan tasalle

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Kaavasta järjestettiin asukastilaisuus avoimet ovet -periaatteella tiistaina 31.5.2022 klo 16.30 alkaen ravintola Sataman Tornissa (Poijutie 4).

Lisäksi asemakaavaluonnoksesta on tehty videoesitys, joka on katsottavissa asukastilaisuuden jälkeen kaupungin Youtube-tilin kautta.

 

Asemakaavaehdotuksesta järjestettiin asukastilaisuus tiistaina 1.11.2022 klo 16.30 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Asukastilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta Lappeenrannan kaupungin Youtube-kanavalla.


Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 §)
Asemakaavaluonnoksen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen

 

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävinä ennakkokuulemista varten 23.5. – 13.6.2022 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelu Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros) sekä näillä nettisivuilla.

  

Ehdotusvaihe (menossa)

 Kaupunkikehityslautakunta 5.10.2022

Kaupunginhallitus 10.10.2022

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä   20.10.2022 - 21.11.2022

Kaupunginhallitus 4.9.2023 

 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 9.10.2023

Sijainti

Asemakaavan muutos koskee Joutsenon Likosenlahden venesataman aluetta. Alue rajautuu lännessä Pöyhiänniementiehen, etelässä Ukonmäen metsäalueeseen, pohjoisessa Pellinniementiehen ja Pöyhiänniemen asuinalueeseen ja idässä Saimaaseen. Asemakaavamuutosalue sijaitsee noin neljän kilometrin päässä Joutsenon taajaman keskustasta.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Yhteystiedot

Kaavavalmistelija Niklas Santala puh. 040 626 0332

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .