Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Kaupungintalon asemakaavan ja tonttijaon muutos
Tarkoitus Asemakaavamuutoksen tavoitteena on saada käyttöön kaupungintalokorttelin rakentamaton tontin osa. Kaupungilla ei ole osoittaa rakentamattomalle tontin osalle omaa käyttöä, joten kaupunki on päättänyt myydä tontin osan ulkopuoliselle toimijalle.
Asemakaavamuutoksella käyttämätön tontin osa erotetaan omaksi tontiksi ja käyttötarkoitus muutetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Kaavamuutoksella mahdollistetaan tontin kerroskorkeuden nostaminen kerroksella.
Sijainti Asemakaavamuutos koskee Peltolan kaupunginosan korttelin 27 tonttia 1. Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan keskustassa: alueen itäpäässä sijaitsee Lappeenrannan kaupungintalo ja länsipäässä
kaupungintalon edusta-aukio, ns. kansalaistori. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Villimiehenkatuun, idässä Raatimiehenkatuun, etelässä Brahenkatuun ja lännessä Kirkkoka tuun.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§) 8.1.2014
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040-653 0745.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .