Etusivu KaavoitusVireillä olevat kaavatLauritsala ja itäalueKisapuiston ja Lepolan hautausmaan alue
Valitse taso

Kisapuiston ja Lepolan hautausmaan alue

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kisapuiston urheilukeskuksen kehittäminen ja uuden jääareenan rakentaminen sekä Lepolan hautausmaan laajentaminen ja suojeluarvojen huomioiminen. Kisapuiston saavutettavuutta parannetaan uusilla liikenneratkaisuilla.

 

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavan alustavasta luonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus 26.4. 2022.

Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus 13.9.2022. 

Ehdotusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin 10.4.2024.

  

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 6.9. - 27.9.2022.

  

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 21.2.2024 (jätettiin pöydälle), Lue lisää päätöksestä.

Kaupunkikehityslautakunta 6.3.2024 (jätettiin pöydälle), Lue lisää päätöksestä.

Kaupunginhallitus 18.3.2024, Lue lisää päätöksestä.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävänä 21.3.– 22.4.2024. 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukainen rajoitettu kuuleminen 19.8. - 4.8.2024.

 Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 4.8.2024 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (kaupungintalo, Villimiehenkatu 1).

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Suunnittelualueeseen sisältyy Lepolan hautausmaa ja Kisapuiston alue tarvittavine liikenneyhteyksineen mm. Lauritsalantieltä ja Lepolankadulta.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .