Etusivu Aurinkosähkön tuotanto kasvaa huimaa vauhtia Etelä-Karjalassa – tuotanto muuta Suomea selvästi edellä
Ajankohtaista
18.1.2018 8.00

Aurinkosähkön tuotanto kasvaa huimaa vauhtia Etelä-Karjalassa – tuotanto muuta Suomea selvästi edellä

Sähköverkkoon liitettyjen aurinkosähkövoimaloiden määrä on kasvanut merkittävästi neljän viime vuoden aikana Etelä-Karjalassa. Vuonna 2014 lokakuun loppuun mennessä voimaloita oli 54 kappaletta ja vuonna 2017 myös lokakuun loppuun mennessä niitä oli jo 253 kappaletta, joten määrä on lähes nelinkertaistunut.

Nykyisellä voimalakapasiteetilla voidaan tuottaa sähköä vuodessa 1,6 GWh.

- Tämä vastaa noin 250 ei-sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta tai 160 sähkölämmitteisen pientalon lämmityssähkön määrää vuodessa. Vertailukohteena on Adaton kotitalouksien sähkönkäyttöraportti, kertoo projektipäällikkö Ville Reinikainen Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta.

Vuoden 2018 aikana Lappeenrannan kaupunki sekä LUT ovat suunnitelleet lisäävänsä aurinkosähkön määrää siten, että molempien yhteenlaskettu lisäkapasiteetti lähentelee 1 MWp:n tasoa.

Suomessa vuoden 2017 lopulla 50 MWp aurinkosähkötuotantoa

Valtakunnallisesti sähköverkkoon liitettyjen aurinkosähkövoimaloiden määrä oli Energiaviraston selvityksen mukaan vuonna 2015 7,9 MWp ja vuoden 2016 lopulla jo noin 27 MWp.

- Vuoden 2017 loppuun mennessä asennettu kapasiteetti on arviolta 50 MWp, kertoo professori Jero Ahola Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Lappeenranta ja Etelä-Karjala ovat edelleen Suomen kärkeä sähköverkkoon kytkettyjen pienvoimaloiden määrässä. Etelä-Karjala tuotti toissa vuonna vajaat 5 prosenttia koko Suomen aurinkosähköstä. Suurin, 207 kWp:n voimala on tällä hetkellä LUT:n katoilla ja sen koko tulee kasvamaan lisää selvästi jo tänä vuonna. Myös pientalojen voimaloiden määrä on suuri Etelä-Karjalassa suhteessa asukaslukuun. Sähköverkkoon kytkettyjen voimaloiden määrä ylittää Helsingin Energian alueella olevien voimaloiden kappalemäärän.

Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät – Lappeenrannan kaupunki jatkaa toimenpiteitä

Lappeenrannan kaupungin tavoite on vähentää päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2021 mennessä ja 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2016 lopulla päästövähenemä oli jo 40 prosenttia.

- Kasvihuonekaasupäästöjen alentaminen on hyvässä vauhdissa, toteaa Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

Lappeenrannan kaupungin omistamien ja hallinnoimien rakennusten kattopinta-ala on käyty läpi ja selvitetty niiden soveltuvuus aurinkosähkön tuotantoon. Tuotantoon sopivaa pintaa on löydetty sen verran, että sille saataisiin vajaan 1 MWp:n verran voimalatehoa. Kaupunki selvittää myös aurinkovoiman mahdollisuudet kaikissa peruskorjaus- ja remonttikohteissaan. Lisäksi Lappeenrannassa on selvitetty MWp-tasoluokan voimaloille soveltuvia maa-alueita ja muutamia alueita on jo löytynyt.

Hankkeilla edistetään aurinkosähkötuotantoa Etelä-Karjalassa

Lappeenrannan kaupunki on mukana hanketoiminnoissa, joissa pyritään edistämään aurinkosähkön määrän lisäämistä. Tällä hetkellä voimalat ovat pääsääntöisesti yksityisten omistamissa pientaloissa. Aurinkosähköjen toivotaan leviävän nyt myös muihin rakennuksiin. Tämän edistämiseksi Lappeenrannan seudun ympäristötoimen vetämä Kohti Hiilineutraalia Etelä-Karjalaa EAKR-hanke tarjosi viime vuonna yhdeksälle kerrostalolle maksuttoman alkukartoituksen, jossa selvitettiin rakennusten soveltuvuutta aurinkosähköjen tuotantoon. Kartoitustulosten perusteella alueen kerrostaloille laaditaan opas, joka auttaa päätöksenteossa harkittaessa aurinkosähköjen hankintaa.

Lappeenrannan Energia Oy aloitti kaupungin kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta viime vuonna aurinkosähkövoimaloiden tarjonnan, joka oli suunnattu yritystasolle, maatiloille ja kotitalouksille. Perinteisen hankintatavan rinnalla kotitaloudet voivat hankkia voimalan osamaksulla ja yritykset leasing-pohjaisesti, jolloin perinteiseen hankintatapaan verrattuna alkuinvestointi on huomattavasti kevyempi.

Aurinkosähköt Etelä-Karjalassa_401x327.pngVoimalatilanteen kehittyminen Etelä-Karjalassa:
  10/2014  10/2015  10/2016  10/2017 
Kpl   54  76  145  253
 MWp  0,5  0,65  1,26  1,9
         
 Suomessa    2015 2016 2017
 MWp    7,9  27,0  50 (arvio


Lisätiedot:

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

Ympäristöjohtaja
Ilkka Räsänen
040 081 5284
ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi

Projektipäällikkö
Ville Reinikainen
040 593 1403
ville.reinikainen(at)lappeenranta.fi


www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .