Etusivu Kohti hiilineutraalia Etelä-Karjalaa
Ajankohtaista
15.9.2016 11.00

Kohti hiilineutraalia Etelä-Karjalaa

Myllymäen päiväkodin uusi aurinkosähkövoimala_ kuva Lpr ympäristötoimi_392x294.png 
 Myllymäen päiväkodin uusi aurinkosähkövoimala

Lappeenrannan kaupunki on käynnistänyt ”Kohti hiilineutraalia Etelä-Karjalaa” - hankkeen. Toteutuksesta vastaavat Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Wirma. Työ on käytännönläheistä koostuen useista eri toimenpiteistä, joiden yhteinen päämäärä on edistää muutosta kohti hiilineutraalisuutta Etelä-Karjalassa. Vuoden 2017 loppuun kestävää hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, Lappeenrannan kaupunki ja Wirma

Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsäsen mukaan vähähiilisyys toteutuu hyvin Etelä-Karjalan energiaratkaisussa. Maakunnassa tuotetusta energiasta yli 70 % on jo uusiutuvaa. Haasteena on mm. yhdyskuntien energiatehokkuuden kasvattaminen ja liikkumisen vähähiilisyyden lisääminen. Lappeenrannan kaupunki kuuluu valtakunnalliseen resurssiviisaiden kaupunkien FISU-verkostoon. Verkosto auttaa ja tukee edelläkävijäkaupunkeja tavoitteessaan olla hiilineutraali 2050 mennessä. Uusiutuvan energian käyttö vähentää riippuvuutta ostoenergiasta. Se myös lisää alueella työpaikkoja tutkimuksen, tuotannon ja kunnossapidon alueella.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi keskittyy aktivoimaan aurinkosähköjärjestelmien hankintaa olemassa oleviin asuinkerrostaloihin, laatii toimenpidesuunnitelman kaupunkikonsernin ajoneuvokannan uudistamisesta hiilineutraaliksi, teettää valitun alueen kattojen lämpövuotokuvauksen sekä laatii investointioppaan. Investointiopas on tarkoitettu päätöksenteon tueksi ja neuvoksi uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuissa. Oppaassa huomioidaan maankäyttö ja viranomaistoiminta.

Wirma keskittyy auttamaan Green Energy Showroom -verkoston yrityksiä saamaan energia- ja ympäristöratkaisuistaan referenssikohteita. Lisäksi alueen pk-yrityksille toteutetaan energiatehokkuuskampanja, jonka avulla aktivoidaan yrityksissä toteutettavia taloudellisesti kannattavia ja energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, toteaa Markku Mäki-Hokkonen Wirmasta.

Lisätietiedot:

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen
040 081 5284 
ilkka.rasanen@lappeenranta.fi

Projektipäällikkö Ville Reinikainen
040 593 1403
ville.reinikainen@lappeenranta.fi 

Wirma Lappeenranta Oy
Kehityspäällikkö
Markku Mäki-Hokkonen
040 569 5515 
markku.maki-hokkonen@wirma.fi

Asiantuntija, kehityspalvelut
Sanna Laukkanen
050 532 6187
sanna.laukkanen@wirma.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .