Päätöksenteko ja talous

kaupungintalo  päätöksenteko.jpgVuosina 2021-2025 Lappeenrannan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 51-jäseninen kaupunginvaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä kuntavaaleilla. Uuden valtuuston toimikausi alkaa 1. elokuuta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin.

Kaupunginhallitus huolehtii kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. 

Lautakuntia on valtuustokaudella 2021–2025 yhteensä yhdeksän. Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen. Muut lautakunnat ovat kaupunginhallituksen alaisia.

Lisäksi Lappeenrannan kaupungilla on edustajia kuntayhtymien tms. luottamuselimissä.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja on Kimmo Jarva.
Liitteet

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .