Valitse taso

Kaavahanke

 

Nimi  Ahtaajankatu 2 (Disas Fish)
 Sijainti kartalla
Tarkoitus Suunnittelun tarkoituksena on päivittää Disas Fishin tontin asemakaavamerkintä vastaamaan voimassa olevaa osayleiskaavaa, joka mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisen suunnittelualueelle.
Sijainti Asemakaavamuutos koskee Lappeenrannan Mustolassa sijaitsevaa Disas Fish -yrityksen tonttia. Suunnittelualue sijaitsee Mustolan kaupunginosassa noin 11 kilometriä
Lappeenrannan ydinkeskustasta kaakkoon. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Terminaalinkatuun ja idässä Ahtaajankatuun. Etelässä alue rajoittuu valtatie 13:een ja sen
vieressä olevaan kapeaan suojaviheralueeseen.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 5.3.–23.3.2018
Kaupunkikehityslautakunta 4.4.2018
Kaupunginhallitus 9.4.2018
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 12.4. - 14.5.2018
Kaupunginvaltuusto 4.6.2018
Lainvoimaisuudesta kuulutettu 19.7.2018                                                               

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat kaavasuunnittelija Elina Moisio puh. 040 649 5001 ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662. Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .