Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Hyväristönmäen asemakaava
 Hyväristönmäki Sijainti kartalla
 Asukastilaisuus

Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelu järjesti asukastilaisuuden Hyväristönmäen asemakaavasta 20.11.2023 . Tilaisuudessa  tiedotettiin asemakaavan etenemisestä ja tulevista aikatauluista. Samassa tilaisuudessa Lappeenrannan Energia esitteli jätevedenpuhdistamon hanketta. Tilaisuuden esitykset löydät sivun Selvitykset ja esitykset kohdasta.

Ehdotusvaiheen asukastilaisuus järjestetään 6.8.2024 klo 17 Myllymäen koululla. Tervetuloa!

Tarkoitus Hyväristönmäen asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa jätevedenpuhdistamon ja siihen  liittyvien toimintojen rakentaminen Hyväristönmäelle. Suunnittelussa otetaan huomioon ympäristön erityispiirteet ja pyritään mahdollisuuksien mukaan vähentämään rakentamisen kielteisiä vaikutuksia asutukseen ja kylä- sekä maisemakuvaan, erityisesti Hanhijärven maakunnallisesti merkittävän kylä- ja kulttuurimaiseman suuntaan.
Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Hanhijärven kylässä noin 6 km Lappeenrannan keskustasta kaakkoon, Pahaojantien ja Rakkolanjoen välisellä alueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 23 ha.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§) 19.1.2017
MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 18.5. - 15.6.2017
Kaupunkikehitys lautakunta 20.9.2017
Kaupunginhallitus 25.9.2017
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 28.9. - 30.10.2017

Kaupunginhallitus 10.6.2024 (pöydälle), 17.6.2024.

MRA 32 §:n mukainen nähtävillä olo 20.6. - 12.8.2024.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 12.8.2024 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteelle PL 11, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (kaupungintalo, Villimiehenkatu 1).

 

 
Yhteyshenkilöt

Asemakaavasta antavat lisätietoja:
• Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori, Lappeenrannan kaupunki,
puh. 040 660 5662

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

                    


www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .