Etusivu KaavoitusAsemakaavoitusViimeisimmät vahvistuneet asemakaavat ja asemakaavamuutoksetJoutsenon S-Marketin korttelin asemakaavan muutos ja tonttijako
Valitse taso

Joutsenon S-Marketin korttelin asemakaavan muutos ja tonttijako

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittäminen. Nykyinen S-marketin liikerakennus on tarkoitus purkaa ja rakentaa viereen uusi toimivampi liikerakennus. Nykyisen S-marketin paikalle laajennetaan pysäköintialuetta.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen laatiminen on käynnistynyt maanomistajan, Etelä-Karjalan Osuuskaupan aloitteesta.

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos oli nähtävillä 23.4 - 14.5.2018 välisenä aikana. Lausuntoja saapui 12 ja mielipiteitä 3.

Kaavaluonnokseen liittyvä asukastilaisuus järjestettiin Joutsenotalolla valtuustosalissa, Kesolantie 1, tiistaina 8.5. klo 17.00 - 18.30.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 15.8.2018

Kaupunginhallitus 20.8.2018

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 29.10.2018

Lainvoimaisuus kuulutettu 17.12.2018

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Lappeenrannan Joutsenon S-Marketin tonttia ja sen viereistä tonttia. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Joutsenon kirkonkylän keskustassa linja-autoaseman vieressä. Suunnittelualue rajautuu luoteessa Välitiehen, koillisessa Saimaantiehen ja kaakossa Keskuskatuun. Alueen koko on noin 0,9 hehtaaria. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus näkyvät alla olevassa kartassa. 

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Tilastotiedot pitää sisällään erilaista kaavaan liittyvää tilastotietoa.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija

Sivi Ihalainen puh. 0406501221

Asemakaava-arkkitehti

Matti Veijovuori 0406605662

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .