Valitse taso

Simolantien asuinalue II vaihe

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laatia asuinkerrostalojen rakentamisen mahdollistava asemakaava, tiivistää kaupunkirakennetta sekä lisätä asuntojen määrää ydinkeskustan läheisyydessä. Kaavamuutos, ns. Simolantien asuinrakentamisen vaihe II, on jatke jo rakennetulle kerrostaloalueelle ja toteutuessaan se täydentää Simolantien kaupunkikuvaa.

Kaavamuutosalue on vanhaa teollisuus- ja varastoaluetta. Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt alueen maanomistaja. Kaavahanke sisältyy Lappeenrannan kaavoitusohjelman vuosille 2023–25 (kohde 22). Asemakaavan kanssa rinnakkain on laadittu  Peltisepänkadun eteläosan katusuunnitelmaa.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Asukastilaisuus 29.11.2021. 

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 7.- 28.3.2023.

Asukastilaisuus  9.3.2023.

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 3.5.2023

Kaupunginhallitus 8.5.2023

Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 19.5. - 19.6.2023 (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen käsittely (tarvittaessa) ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus 9.3.2023 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Tilaisuudessa esiteltiin kaavaluonnoksen lisäksi Peltisepänkadun eteläosan katusuunnitelmaluonnos. Asukastilaisuuden tallenteen pääset katsomaan tämän linkin kautta.  

Asukastilaisuus 29.11.2021.  Asukastilaisuus toteutettiin verkossa Microsoft Teams-tilaisuutena, ja se oli kaikille avoin. Asukastilaisuudessa esiteltiin kaavahankkeen lähtökohtia, tavoitteita ja alustavia suunnitelmia. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Kesämäen kaupunginosassa noin 1,5 kilometrin etäisyydessä Lappeenrannan ydinkeskustassa. Alue rajoittuu idässä rautatiehen, etelässä ABC:n kylmäasemaan, lännessä Simolantiehen ja pohjoisessa kerrostaloalueeseen. Alue on vanhaa pienteollisuus- ja varastoaluetta. Pinta-alaltaan kaava-alue on 1,67 hehtaaria. Alueen sijainti näkyy oheisessa kartassa.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .