Valitse taso

Lauritsalan kartanon alue

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on päivittää kartanon alueen asemakaava ja tonttijako sekä mahdollistaa kartanon pohjoispuolella olevan puistomaisen alueen muuttaminen asemakaavassa puistoksi, jonka ympäristö säilytetään. Lisäksi tavoitteena on edistää rakentamista korttelissa 151 päivittämällä rakentamattoman tontin kaavamerkintöjä. Suunnittelussa huomioidaan alueen kulttuurihistorialliset arvot sekä rakennusten ja ympäristön suojeluarvot.

Lauritsalan kartanon alue muodostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden, johon kuuluvat kartanon päärakennus 1840-luvulta puistoineen, entinen päiväkoti, talli, navetta, 12-kulmainen jyväaitta, paja sekä maakellari. Kaavamuutosalueeseen kuuluu myös rakentamaton kaupungin omistuksessa oleva tontti (Kartanontie 9) Hakalintien ja Kartanontien kulmauksessa

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 §), alustavien luonnosvaihtoehtojen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen.

Asukastilaisuus kaavasuunnittelun lähtökohdista 24.5.2021 etätilaisuutena verkossa.

Luonnosvaihe

MRL 62 §, MRA 30 § mukainen kaavan nähtävillä olo 11.4.-2.5.2022

Asukastilaisuus  19.4.2022. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta kaupungin Youtube-kanavalla.

Ehdotusvaihe 

Kaupunkikehityslautakunta 29.6.2022.

Kaupunginhallitus 11.7.2022. MRA 27 §:n mukainen kaavan nähtävillä olo 4.8. - 5.9.2022.

Kaavaehdotuksesta on tehty videoesittely on nähtävissä Lappeenrannan kaupungin Youtube-kanavalla.

Hyväksymisvaihe (menossa)

Kaupunginhallitus 19.9.2022

Kaupunginvaltuusto 3.10.2022.

Lainvoimaisuus kuulutettu 15.11.2022.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Ehdotusvaiheessa ei järjestetä asukastilaisuutta. Kaavaehdotuksesta tehty videoesittely on nähtävissä Lappeenrannan kaupungin Youtube-kanavalla.

Luonnosvaiheen asukastilaisuus verkossa etätilaisuutena tiistaina 19.4.2022. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta Lappeenrannan kaupungin Youtube-kanavalla.

Lauritsalan alueen asemakaavamuutoksista järjestettiin yhteinen asukastilaisuus 24.5.2021. Asukastilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta. Lauritsalan kartanon kaavahankkeen lisäksi samassa asukastilaisuudessa esillä olivat myös seuraavat kaavahankkeet:
- Tuomas Gerdtin puisto
- Lauritsalan koulukeskus, Lauritsala-talo ja terveysasema
- Lauritsalan torin ympäristökorttelit
- Hallituskatu 39

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Läntiseen Kanavatiehen, idässä Makasiininkadun asuintontteihin, etelässä Muukontiehen ja lännessä Kartanon- ja Hakalintiehen sekä lähivirkistysalueeseen. Kaavamuutos-alueen pinta-ala on noin 5,76 hehtaaria.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .