Valitse taso

Vahvainmäenkatu

Asemakaavamuutoksen ensisijaisena tarkoituksena on vastata omakotitonttien kysyntään muuttamalla neljä asuinpientalojen korttelialuetta (AP) erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Lisäksi yksi korttelialueista toimii Puurakentamisen kehittäminen Lappeenrannan kaavoituksessa -hankkeen pilottikohteena.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe 

Asemakaavaluonnoksen ennakkokuuleminen 31.1.- 21.2.2023.

 

Ehdotusvaihe 

 Kaupunkikehityslautakunta 8.3.2023.

 Kaupunginhallitus 13.3.2023. 

 Kaupunginhallituksen nähtävilläolo 16.3. – 17.4.2023.

Hyväksymisvaihe (menossa)

 Kaupunginvaltuusto 8.5.2023. 

Lainvoimaisuus kuulutettu 20.6.2023.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus 9.2.2022 klo 17.00 – 18.00 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Tilaisuudesta tehty tallenne on katsottavissa kaupungin Youtube-tilillä tämän linkin kautta.

Liittyminen etänä järjestettäviin asukastilaisuuksiin Microsoftin Teams -ohjelman kautta

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu järjestää erilaisiin kaavahankkeisiin liittyviä asukastilaisuuksia Microsoftin Teams -ohjelman kautta. Seuraavat ohjeet helpottavat sinua tilaisuuksiin liittymisessä.

1. Napauta sivuilla näkyvää liittymislinkkiä

2. Näet kaksi vaihtoehtoa:

  Lataa Windows -sovellus

  Jatka tällä selaimella

  Avaa Teams -sovellus

 Valitse Jatka tällä selaimella, jotta voit liittyä Teams -kokoukseen verkossa

3. Selain saattaa pyytää lupaa käyttää kameraa ja mikrofonia. Salli käyttö, jotta sinut voidaan kuulla ja nähdä kokouksessa.

4. Kirjoita nimesi

5. Määritä ääni- ja videoasetuksesi

6. Valitse Liity nyt

7. Pääset sisään välittömästi tai siirryt odotustilaan, josta sinut päästetään sisään järjestäjien toimesta

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Ruoholammen kaupunginosassa, noin 6 km Lappeenrannan ydinkeskustasta ja 2 km Sammonlahden aluekeskuksesta länteen. Ruoholammen lampi on vajaa 500 metriä kaavamuutosalueelta lounaaseen. Suunnittelualue rajautuu idässä Tilsalankatuun, etelässä asuinpientalojen korttelialueisiin (AP) ja lännessä sekä pohjoisessa lähivirkistysalueen metsään. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 5 ha. Alueen sijainti ja rajaus näkyvät oheisessa kartassa. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavavalmistelija Kaisa Koponen puh. 040 681 9494

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

 

 

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .