Etusivu KaavoitusVireillä olevat kaavatKeskustan alueAuto-Killan ja Nurmipuiston asemakaavan muutos
Valitse taso

Auto-Killan ja Nurmipuiston asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueen pitkäjänteinen kehittäminen liikerakentamisen alueena sekä mahdollistaa rakennusten, liikennealueiden ja piha-alueiden laajentaminen. Kaavalla mahdollistetaan myös Vanhan Viipurintien leventäminen.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineistot ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 3. – 18.6.2024 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelukeskus Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1.kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > Asuminen ja rakentaminen> Kaavoitus > Nähtävillä olevat kaavat.

 

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 18.6.2024 klo 12.00  osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Kaupunkikehitys, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Reijolan kaupunginosassa noin 1,5 km ydinkeskustasta kaakkoon Lappeenrannan rautatieaseman ja Matkakeskuksen kaakkoispuolella. Suunnittelualueella sijaitsee Auto-Killan automyymälä ja -korjaamo sekä Nurmipuiston puistoalue, jonne sijoittuu Auto-Killan parkkipaikkoja sekä mainosvitriini. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu myös osa Vanhan Viipurintien katualueesta. 

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh.  040 668 4499

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .