Valitse taso

Keisarinasema Snellmaninkatu 15

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tontin kokonaisvaltainen kehittäminen. Kaavatyössä tutkitaan alueen lisärakentamismahdollisuudet. Tontilla sijaitsee vuonna 2013 tulipalossa palaneen Keisarinaseman kivijalka.


Asemakaavan muuttamisesta tehdään tarvittaessa kaupungin ja maanomistajan kesken MRL 91b §:n mukainen maankäyttösopimus ennen asemakaavan hyväksymistä.

Kaavatyön pohjaksi laaditaan liikenteen meluselvitys, maaperätutkimus ja tärinämittaus.

 

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62  §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 19.10. - 9.11.2023. 

Asemakaavaan liittyvä asukastilaisuus järjestettiin 31.10.2023 Teamsin välityksellä. Tilaisuudesta tehty tallenne on nähtävillä tämän linkin kautta

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 29.11.2023 § 296, Lue lisää päätöksestä.

Kaupunginhallitus 4.12.2023 § 499, Lue lisää päätöksestä.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 7.12.2023 - 8.1.2024.

 

Hyväksymisvaihe

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus 31.10.2023 klo 16.30 – 18.00 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. 

  

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutos sijaitsee Lappeenrannan Tykki--Kiviharjun kaupunginosassa. Suunnittelualue käsittää osoitteessa Snellmaninkatu 15 olevan tontin numero 8. Suunnittelualueen pinta-ala on 0,2165 ha. Asemakaavan muuttaminen on käynnistynyt kiinteistön omistajan aloitteesta.

Kaavamuutoshanke on Lappeenrannan kaavoitusohjelmassa vuosille 2023-25 (kohde 11 Keisarinasema). Oheiseen karttaan on merkitty suunnittelualueen sijainti ja rajaus.

 

Liitteet
Kuulutus (19,4 kB)
Asemakaavaselostus (6,24 MB)
Selostuksen liitteet 1-9 (12,81 MB)
Kaavakartta (224,7 kB)

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

 

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .