Valitse taso

Valtakatu 43

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa korttelin kokonaisvaltainen kehittäminen. Nyt hyväksyttävällä Valtakatu 43:n asemakaavamuutoksella mahdollistetaan asuin-, liike- ja toimistotilojen sekä maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen. Suunnittelussa huomioidaan alueen kaupunkikuvallinen merkitys ja keskeinen sijainti Lappeenrannan ydinkeskustan alueella. 

 

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävinä ennakkokuulemista varten 16.6.- 15.7.2022.


Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 24.8.2022

Kaupunginhallitus  29.8.2022. MRA 27 §:n mukaisesti suunnitelma pidettään nähtävänä 1.9. - 3.10.2022 kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkissä osoitteessa Villimiehenkatu 1 (1. kerros).

Asemakaavan muutoksen ehdotus esiteltiin asukastilaisuudessa 19.9.2022 klo 16:30 alkaen Lappeenrannan kaupungintalolla kokoustila Venlassa, (1. kerros, toritaso).

Valtakatu 43 on erotettu omaksi kaavamuutoksekseen Pormestarinkatu 8-10:n asemakaavamuutoksesta 1.9. - 3.10.2022 pidetyn ehdotuskuulemisen jälkeen.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus 23.1.2023

Kaupunginvaltuusto 6.2.2023.

Lainvoimaisuus kuulutettu 21.3.2023.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavaluonnoksesta on järjestetty asukastilaisuus tiistaina 21.6.2022 klo 16.30 – 18.00 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Kaavaluonnoksen esittelyvideo aukeaa tästä

Asemakaavaehdotuksesta järjestettiin asukastilaisuus maanantaina 19.9.2022 klo 16.30 alkaen Lappeenrannan kaupungintalolla kokoustila Venlassa (1. kerros, toritaso).

 

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Pormestarinkadun, Raatimiehenkadun rajaamalla alueelle, Paasikivenpuiston pohjoispuolella.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .