Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Putkinotkontie 5
 sijaintikartta_putkinotko.jpg
Tarkoitus Suunnittelun tavoitteena on muuttaa alueen tonttijakoa ja asemakaavaa siten, että nykyinen tontti 6 ja sen eteläpuolelta vuokraama lisämaa-alue muodostavat yhden tontin pitäjäntuvan jäädessä omalle tontilleen suunnittelualueen eteläosaan. Suunnittelussa huomioidaan alueella olevat maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat rakennukset.
Sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Joutsenon keskustan itäosassa Putkinotkon kaupunginosassa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4400 m2. Alue rajautuu etelässä Soljantiehen ja lännessä Putkinotkontiehen. Pohjoisessa ja idässä suunnittelualue rajautuu pientalotontteihin.
Hyväksyjä Kaupunginhallitus
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 2.12. - 30.12.2016.

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:
Kaavasuunnittelija ts. Elina Moisio puh. 040 649 5001 ja             
asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .