Etusivu KaavoitusAsemakaavoitusViimeisimmät vahvistuneet asemakaavat ja asemakaavamuutoksetJoutsenon rautatiealueiden asemakaavan muutos ja tonttijako
Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Joutsenon rautatiealueiden asemakaavan muutos ja tonttijako.
 joutseno.JPG
Tarkoitus Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Luumäki-Imatra tavara -ratasuunnitelman toteuttaminen Joutsenon taajaman alueella. Ratasuunnitelman mukaan Joutsenon ja Imatran välille rakennetaan kaksoisraideosuus (19 km). Asemakaavamuutoksella tehdään ratasuunnitelman edellyttämät muutokset asemakaavan rautatiealueeseen. Samalla tarkistetaan tarvittavin osin rautatiealueeseen rajoittuvien alueiden rajauksia sekä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. Suunnittelualueeseen kuuluville tonteille vahvistetaan tonttijako.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijoittuu Lappeenrannan kaupungin Joutsenon taajamassa sijaitseviin Putkinotkon, Ahvenlammen, Honkalahden ja Kesolan kaupunginosiin. Asemakaavamuutos koskee nykyistä rautatiealuetta, Asemansuoran katualuetta sekä välittömästi radan etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevia alueita. Joutsenon asema rajautuu asemakaavan muutoksen ulkopuolelle. Suunnittelualue rajautuu lännessä Puusementintiehen sekä rautatien ja Teollisuustien risteysalueeseen. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Evakkotiehen ja osittain Kesolantiehen ja Kaaritiehen. Idässä alue rajautuu Putkinotkontiehen ja etelässä valtatie 6:een ja Asemansuoran eteläpuolen korttelialueisiin. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 11,9 ha, josta rautatiealuetta on noin 7 ha, katualuetta 3 ha, suojaviheraluetta 1 ha ja maa- ja metsätalousaluetta 0,57 ha.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 15.2. - 8.3.2018

Kaupunkikehityslautakunta 28.11.2018

Kaupunginhallitus 3.12.2018

MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 13.12.2018 - 14.01.2019

Kaupunginvaltuusto 28.1.2019

Lainvoimaisuus kuulutettu 20.3.2019

Asukas-tilaisuudet

Asemakaavaluonnoksesta pidettiin asukastilaisuus keskiviikkona 21.2.2018  Joutseno-talolla (Kesolantie 1).

Asemakaavaehdotuksesta pidettiin asukastilaisuus maanantaina 7.1.2019 Joutseno-talolla (Kesolantie 1).

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat:  

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren, puh. 040 6632525 
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.


www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .