Valitse taso

Pikisaari Katajasaarenpuisto

Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella laajennetaan autopaikkojen korttelialuetta ja mahdollistetaan autokatosten laajentaminen.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 2.4. - 30.4.2020.

 

Ehdotusvaihe (menossa)

 Kaupunkikehityslautakunta 8.3.2023

MRA 27 §:n mukaisesti suunnitelma pidettiin nähtävänä 13.3. - 27.3.2023. Asemakaavan selostus liitteineen on julkaistu kaupungin kotisivuilla sekä se pidettiin nähtävänä asiakaspalvelukeskus Winkissä osoitteessa Villimiehenkatu 1, (1. krs). 

Hyväksymisvaihe

Kaupunkehityslautakunta 5.4.2023

Lainvoimaisuus kuulutettu 19.5.2023.

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee vajaan kahden kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta Linnoituksen pohjoispuolella Pikisaaressa. Asemakaavan muutos koskee 1 Linnoituksen kaupunginosan korttelin 34 tonttia 6 sekä osia viheralueista. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,32 hehtaaria. Alueen sijainti ja rajaus on esitetty oheisessa kartassa punaisella. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .