Valitse taso

Keskuskatu 2-6, asemakaavan muutos ja tonttijako

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää alueen maankäyttöä kokonaisuutena vastaamaan alueen nykyisiä tarpeita sekä erityisesti mahdollistaa liiketilojen osittainen muuttaminen asuinkäyttöön. Samalla asemakaavaan tehdään teknisiä tarkistuksia ja tarkastellaan alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt taloyhtiön hallituksen suostumuksella yksityishenkilö, joka omistaa liikehuoneistoja osoitteessa Keskuskatu 4 sijaitsevan liikerakennuksen toisesta kerroksesta.

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 20.9.- 12.10.2018 välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta saapui 13 lausuntoa ja 3 mielipidettä.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 3.4.2019.

Kaupunginhallitus 8.4.2019.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 11.4.-13.5.2019 välisen ajan. Muistutuksia tai lausuntoja ei tullut ELY-keskuksen lausuntoa lukuunottamatta. ELY:n lausunnossa ei ollut huomautettavaa.

Hyväksymisvaihe 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 3.6.2019.  Kaava on lainvoimainen.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavoihin liittyvistä asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Osallistuminen 

Nähtävillä olevista kaavoista voi jättää mielipiteen tai muistutuksen osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Joutsenon keskustaajaman ytimessä. Asemakaavan muutos koskee Keskuskadun ja Ostoskujan varrella sijaitsevia neljää tonttia sekä Ostoskujan katualuetta. Kaavamuutosalueella sijaitsevat Joutsenon kirjasto sekä kaksi liike- ja toimistorakennusta, joista toisessa toimii mm. K-Supermarket Pirana. Alueen pinta-ala on 1,9 ha. Kaavamuutosalue rajautuu luoteessa Keskuskatuun ja kaakossa Puistoraittiin.  Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Ehdotusvaiheen kaava-asiakirjat

Liitteiden sisältö kuvattuna

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot. 

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija

Sivi Ihalainen puh. 040 650 1221

Asemakaava-arkkitehti

Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .