Valitse taso

Raatihuoneen kortteli

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa korttelin kokonaisvaltainen kehittäminen herkässä valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan asuin-, liike- ja toimistotilojen sekä maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen purettavan seurakuntakeskuksen tilalle. Suunnittelussa huomioidaan alueen kaupunkikuvallinen merkitys Lappeenrannan kaupunkikeskustassa sekä rakennetun kulttuuriympäristön arvot.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan muu valmisteluaineisto on ollut nähtävillä ennakkokuulemista varten 16.6. - 10.8.2020 välisenä aikana.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 2.9.2020.
Kaupunginhallituksen käsittely 7.9.2020.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 10.9. - 12.10.2020.

 

Hyväksymisvaihe (menossa) 

Kaupunginhallituksen käsittely 7.12.2020.

Kaupunginvaltuuston käsittely 14.12.2020.

Lainvoimaisuus kuulutettu 29.1.2021.


Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus 23.6.2020 klo 16 alkaen etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=tyBaF2A6_Vo

 

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee pääosaa Raatihuoneen korttelista Lappeenrannan ydinkeskustassa. Korttelia rajaavat Kirkko-, Koulu-, Kauppa- ja Raastuvankatu. Suunnittelualueen muodostavat kaksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistamaa kiinteistöä ja näiden lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvat Lappeenrannan kaupungin omistama raatihuone sivurakennuksineen sekä Raatihuoneen puisto.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .