Valitse taso

Patruunankatu 12 asemakaavan muutos ja tonttijako

Asemakaavan muuttaminen on käynnistynyt Lappeenrannan kaupungin aloitteesta. Osoitteessa Patruunakatu 12 sijaitsee sisäilmaongelmien vuoksi tyhjilleen jäänyt entinen hoivakoti. Samaan kortteliin on vuonna 2014 valmistunut uusi rakennus erityisasumisyksiköksi. Entiselle hoivakodille on haettu purkulupaa. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tyhjillään olevan hoitokotirakennuksen tontin uudelleenkäyttö muuttamalla se pientalotontiksi. Torpparintien ja Patruunankadun kulmauksessa sijaitseva puistoalueen osa muutetaan pientalotontiksi, joka täydentää Torpparintien pientalorivistöä kadun päähän asti.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Kaavamuutos on käynnistynyt kaupungin aloitteesta.

Luonnosvaihe

Ennakkokuuleminen 1.6. - 22.6.2020.

Asemakaavaluonnoksesta on järjestetty asukastilaisuus 4.6.2020  etätilaisuutena verkossa. Asukastilaisuuden alku, jossa suunnittelija esittelee asemakaavamuutosta on katsottavissa Youtubessa

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 16.9.2020.

Kaupunginhallitus 21.9.2020.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 24.9. - 26.10.2020.

 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 14.12.2020.

Lainvoimaisuus kuulutettu 29.1.2021.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavaluonnoksesta on järjestetty asukastilaisuus 4.6.2020 klo 16.00-17.30 etätilaisuutena verkossa. Asukastilaisuuden alku, jossa suunnittelija esittelee asemakaavamuutosta on katsottavissa Youtubessa.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelu koskee Hakalin kaupunginosassa sijaitsevaa aluetta, joka käsittää entisen Pihlajakodin hoivakodin tontin sekä Torpparintiehen ja Patruunankatuun rajautuvaa puistoaluetta. Suunnittelualue rajautuu Torpparinkatuun, Patruunankatuun ja Pihlajakodin pysäköintialueeseen ja rakennuksiin sekä puistoalueeseen. Tällä hetkellä muutosalueella sijaitsee käytöstä poistettu hoitokotirakennus. Kaava-muutosalueen koko on yhteensä noin 0,35 hehtaaria. Muutosalue sijaitsee noin seitsemän kilometriä Lappeenrannan keskustasta itään osoitteessa Patruunankatu 12. Alueen sijainti ja rajaus on esitetty oheisessa kartassa punaisella. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus