Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 
Nimi  Sammontalon asemakaavan muutos 
opaskartta nettisivuille.JPG
Tarkoitus Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Sammontalon toteuttaminen. Alueella suunnitellaan turvalliset ja sujuvat kulkuyhteydet sekä pysäköintipaikat. Kaavalla mahdollistetaan jalkapallokenttien säilyminen. Alueella pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon olemassa olevaa puustoa.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijaitsee Sammonlahden kaupunginosassa, noin viisi kilometriä Lappeenrannan keskustasta länteen. Suunnittelualue sijoittuu Sammonlahdenkadun, Skinnarilankadun ja Merenlahdentien väliselle alueelle. 
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta 19.2.2018 alkaen ( MRL 62§ ja 63§)

Järjestetyt asukastilaisuudet 7.6.2021, 20.9.2021 ja 18.11.2021. 18.11.2021 järjestetyn tilaisuuden tallenne on katsottavissa tekstitettynä tämän linkin kautta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos,
osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävinä ennakkokuulemista varten 11.11.-2.12.2021 välisenä aikana.

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 9.2.2022.

Kaupunginhallituksen käsittely 14.2.2022.

MRA 27§:n mukainen kaavan nähtävillä olo 17.2.-21.3.2022

Asemaakaavasta, Sammontalon suunnittelusta ja alueen liikennejärjestelyistä järjestettiin asukastilaisuus tiistaina 8.3.2022 klo 16.30 alkaen. Tilaisuus järjestettiin etätilaisuutena Microsoftin Teams-ohjelman kautta.

Kaupunginhallitus 28.3.2022.

 

Lainvoimaisuus kuulutettu 17.5.2022.            

Yhteyshenkilöt


Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662 Kaavasuunnittelija: Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi            


Asukastilaisuuden aineisto

Sammontalon alueen suunnittelusta järjestettiin asukastilaisuus Laton toimesta 19.5.

Tämän linkin kautta pääset tutustumaan tilaisuudessa olleeseen aineistoon.

Sammontalo esitys asukastilaisuus 19052022.pdf

Sammontalon esittelyvideot

Sammontalon asemakaavaluonnoksen selostuksessa on hyödynnetty 3D-mallinnettuja kuvia Sammontalosta. Saman mallin pohjalta on toteutettu esittelyvideoita, joiden avulla on mahdollista tutustua tulevaan rakennukseen.

Yleisesittely

Sammontaloa esittelevä yleinen video on tutustuttavissa kaupungin Youtube-tilin kautta.

Lasten kuuleminen

Osana Sammontalon asemakaavan laatimista laaditaan erillinen Lapsivaikutusten arviointi. Lasten kuulemista varten on toteutettu erillinen video, jossa esitellään lyhyesti Sammontaloa ja annetaan oppilaille muutama kysymys pohdittavaksi.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .