Valitse taso

Kaavahanke

Nimi Rauhan kotieläinpuiston asemakaavan muutos
 Sijainti kartalla
Tarkoitus Alueelle on tarkoitus rakentaa matkailutoimintaa palveleva kota- ja kahvilarakennus sekä laavu ja talousrakennuksia.
Alue toimii talvisin Lappi-aiheisena talvimaana ja kesäisin varsinaisena kotieläinpuistona.        
Sijainti

Asemakaavamuutos sijoittuu Lappeenrannan kaupungin Rauhan kaupunginosaan, Holiday Club Saimaa kylpylähotellin lounaispuolella olevan lammen ympäristöön. Alue rajautuu pohjoispuolella Tiuruniementiehen, kaakossa erillispientalo-tontteihin, etelässä Koivistontiehen sekä lounaassa ja lännessä peltoalueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,16 ha.

Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 20.4. - 11.5.2017.
Kaupunkikehitys lautakunta 28.6.2017.
Kaupunginhallitus 3.7.2017.
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 6.7 - 7.8.2017.     
Kaupunginvaltuusto 4.9.2017                       

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat:            
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662 ja
kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499.            
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.


www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .