Etusivu KaavoitusVireillä olevat kaavat
Valitse taso

Vireillä olevat kaavat


Kaavahanke tulee vireille kaavoitusohjelman perusteella, erillisellä kaupungin päätöksellä tai maanomistajan aloitteesta.

Vuorovaikutusmenettelyistä kaavoja valmisteltaessa säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä. Alkuvaiheessa laaditaan kaavahankkeesta osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka nähtävillä olosta kuulutetaan erikseen isohkoissa kaavahakkeissa.

Useimmiten, kun laajempaa kuulemista ei katsota tarpeelliseksi pienemmissä asemakaavoissa ja kaavamuutoksissa, osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi osallisille kirjeitse samalla kuin kaavaluonnos. Tällöin osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta.

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyjen jälkeen asetetaan kaaavaehdotukset  julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti 14 tai 30 päiväksi kaavan merkittävyyden mukaan. Tällöin kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta (muistutus).

Vireillä olevissa kaavoissa ovat Lappeenrannan kaavahankkeet, jotka ovat vähintään luonnosvaiheessa tai joista on osallistumis- ja arviointisuunnitelma erikseen nähtävillä.

Kaikki ajankohtaiset kaavahankkeet löydät Lappeenrannan karttapalvelusta. 

(Kaavan käsittelyvaiheet )


www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .