Valitse taso

Martikanpellon koulu

Asemakaavan muutos on käynnistetty Lappeenrannan kaupungin aloitteesta. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on edistää koulukiinteistön kehittämistä ja myyntiä. Samassa yhteydessä huomioidaan yksityisten maaomistajien kiinteistöt sekä päivitetään alueen käyttötarkoitukset vastaamaan nykyistä käyttöä. Voimassa olevassa asemakaavassa koko alue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO) ja yhtä tonttia. Alueelle laaditaan asemakaavamuutoksen yhteydessä sitova tonttijako.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Koronatilanteen takia asukastilaisuutta ei voida järjestää. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse  tai sähköpostitse kaavasuunnittelija Tiia Sillgreniin tai asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuoreen  (ks. yhteystiedot sivun oikeasta palkista). Tarvittaessa voidaan järjestää etätapaaminen Microsoft Teams -videopuheluna.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Alustavaa asemakaavaluonnosta on esitelty asukkaille 20.5.2019 Joutsenotalolla.

 

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen oli nähtävillä 20.4. - 11.5.2020.

 

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 5.8.2020.
Kaupunginhallituksen käsittely 10.8.2020.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 20.8. - 21.9.2020.

 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 28.9.2020

Lainvoimaisuus kuulutettu 13.11.2020

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee noin kilometrin päässä Joutsenon keskustasta. Suunnittelu koskee Martikanpellon koulun aluetta, jota rajaavat Saimaantie, Kesolantie ja Peltotie sekä etelässä rautatie. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,52 ha ja se koskee Martikanpellon koulun aluetta sekä sitä ympäröiviä kiinteistöjä. Alueen sijainti näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus