Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Saimaan kanavan ratasillan ympäristön asemakaavan muutos
 opas_rajaus.p.jpg
Tarkoitus Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Saimaan kanavan ratasillan ratasuunnitelman toteuttaminen. Suunnitelman mukaan nykyinen ratasilta puretaan ja korvataan sen eteläpuolelle sijoittuvalla sillalla. Uuden sillan molemmin puolin rakennetaan uutta rataosaa, joka yhtyy nykyiseen ratalinjaukseen suunnittelualueen päissä. Uuden rataosan ja ratasillan suunnittelussa varaudutaan kaksoisraiteen rakentamiseen myöhemmin myös tälle rataosalle. Uusi raide sijoittuisi nykyisen raiteen eteläpuolelle.
Sijainti Asemakaavamuutos koskee nykyistä rautatiealuetta sekä sen eteläpuolisia alueita Lauritsalassa, Hakalissa, Mälkiällä, Kanavansuulla ja Laihiassa. Alue sijoittuu Saimaan kanavan molemmin puolin ja on noin 2,4 kilometrin pituinen. Suunnittelualue rajautuu lännessä Hakalintiehen, pohjoisessa Muukontiehen, idässä Kiilinkadun itäpuolelle. Etelässä raja mukailee puistoalueiden rajoja ja rautatiealueen rajaa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 21,7 ha.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 23.2.–16.3.2017 
Kaupunkikehityslautakunta 18.10.2017
Kaupunginhallitus 23.10.2017
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 26.10. - 27.11.2017
Kaupunginhallitus 4.12.2017
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017
Lainvoimaisuus kuulutettu 26.1.2018.

        
Yhteyshenkilöt Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .