Valitse taso

Snellmaninkatu 10

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuin-, liike- ja toimistorakennuksen rakentaminen tontille. Kaavamuutoksella mahdollistetaan myös pysäköintitilojen rakentaminen korttelin maanalaisiin tiloihin. Suunnittelussa pyritään huomioimaan alueen kaupunkikuvallinen merkitys Lappeenrannan ydinkeskustassa. Suunnittelussa huomioidaan myös rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät arvot.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloitteen alueen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt kiinteistön omistaja.

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävinä ennakkokuulemista varten 7. - 28.5.2018 välisenä aikana elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros, Kaavoitus) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat.

Kaavasta järjestettiin asukastilaisuus 22.5.2018 klo 16.30 - 18.30 Lappeenrannan kaupungintalon 1. kerroksen neuvotteluhuone Venlassa, osoite Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 5.9.2018

Kaupunginhallitus 10.9.2018

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 29.10.2018

Lainvoimaisuus kuulutettu 17.12.2018

Sijainti

Asemakaavan muutos koskee osoitetta Snellmaninkatu 10, eli 2 Keskustan kaupunginosan korttelin 13 tonttia 3. Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustassa Kauppatorin pohjoispuolella, Snellmaninkadun ja Valtakadun risteyksen läheisyydessä. Rajaus saattaa muuttua suunnittelun edetessä.

Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1990 valmistunut liiketalo.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavoitusarkkitehti

Kimmo Hautamaa 040 6474889

Asemakaava‐arkkitehti

Matti Veijovuori 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .