Valitse taso

Metodistikirkon asemakaavan muutos

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Tykki-Kiviharjun kaupunginosan Metodistikirkon tontille ja yleiselle pysäköintialueelle. Kaavamuutoksen tavoitteena on alueen uudistaminen ja kehittäminen mahdollistamalla asuin-, liike- ja toimistorakennuksen rakentaminen.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloitteen alueen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Suomen Metodistikirkko.

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos oli nähtävillä 28.5. - 18.6.2018 välisenä aikana. 

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 5.9.2018

Kaupunginhallitus 10.9.2018
Kaupunginhallituksen nähtävilläolo 13.9. - 15.10.2018

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen käsittely 15.4.2019

Kaupunginvaltuusto 29.4.2019.

Kaavan lainvoimaisuudesta kuulutettu 17.1.2020.

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee vajaan kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta etelään Kiviharjunkadun ja Mäntykadun risteyksessä. Suunnittelu koskee Suomen Metodistikirkon tonttia sekä siihen rajoittuvaa yleistä pysäköintialuetta Yläkangaskadun ja Mäntykadun kulmassa. Suunnittelualueen pinta-ala on 1928 m². Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

 

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavavalmistelija

Hanna-Maija Marttinen 040 8098657

Asemakaava‐arkkitehti

Matti Veijovuori 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .