Valitse taso

Matkamiehenkatu 8 asemakaavan ja tonttijaon muutos

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa asuinalueen tiivistäminen ja täydennysrakentaminen sallimalla toisen asuinrakennuksen rakentaminen tontille. Suunnittelualue on Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun kaavoitus-ohjelman 2019 – 2021 kohde 21: Matkamiehenkatu 8.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloitteen alueen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt yksityinen maanomistaja.

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen oli nähtävillä 25.3.–15.4.2019. 

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 29.5.2019.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 3.6.17.6.2019. 

 

Hyväksymisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta 26.6.2019.

Lainvoimaisuudesta kuulutettu 13.8.2019.

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee vajaan kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta etelään. Suunnittelu koskee Matkamiehenkadun varressa sijaitsevaa pientalotonttia, joka rajautuu idässä Vanhaan hautausmaahan. Alueen sijainti näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Nähtävillä oleva kaava-aineisot
Asemakaavaselostus (4,51 MB)
Asemakaavakartta (83,1 kB)

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .