Valitse taso

Kaavahanke

Nimi Skinnarilan kampus
 sijaintikartta.jpg
Tarkoitus

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa kampusalueella opetus- ja tutkimustoiminnan lisäksi monipuolinen yritys-toiminta ja asuminen. Samalla huomioidaan kaikkien toimintojen laajenemistarpeet.

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Skinnarilan kaupungin-osassa, noin kuusi kilometriä Lappeenrannan keskustasta länteen. Alue rajautuu idässä Laserkatuun ja Skinnarilankadun koillispuoliseen viheralueeseen ja pohjoisessa Skinnarilan hovin pohjoispuolella sijaitsevaan Parkinmäkeen. Lännessä ja lounaassa alue rajautuu siirtolapuutarhaan ja metsiin, ja aivan suunnittelualueen eteläosassa alue Technopolis Skinnarilan alueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 24 ha.

Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 5. - 26.6.2017.
Kaupunkikehityslautakunta 7.3.2018.
Kaupunginhallitus 12.3.2018.
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 22.3. - 23.4.2018
Kaupunginhallitus 3.12.2018
Kaupunginvaltuusto 10.12.2018
Lainvoimaisuudesta kuulutettu 25.1.2019

 
Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat:                         
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi


www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .