Valitse taso

Tuomas Gerdtin puisto

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Toripuiston pohjoisosan nimi Tuomas Gerdtin puistoksi sekä päivittää asemakaavamerkinnät nykykäytännön mukaisiksi.


Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan muu valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä ennakkokuulemista varten 6.5.- 28.5.2021 välisenä aikana.

  

Ehdotusvaihe

 Kaupunkikehityslautakunta 16.6.2021. MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä  21.6.2021 - 5.7.2021.

 

Hyväksymisvaihe(menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 25.8.2021.

 

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

 

Lauritsalan alueen asemakaavamuutoksista järjestettiin yhteinen virtuaalinen asukastilaisuus 24.5.2021. Tuomas Gerdtin puiston kaavahankkeen lisäksi samassa asukastilaisuudessa esillä olivat myös seuraavat kaavahankkeet:
- Lauritsalan kartano
- Lauritsalan koulukeskus, Lauritsala-talo ja terveysasema
- Lauritsalan torin ympäristökorttelit
- Hallituskatu 39

Asukastilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Lauritsalassa noin viisi kilometriä Lappeenrannan ydinkeskustasta itään. Suunnittelu koskee Itsenäisyydenkadun, Hallituskadun, Luukkaantorin ja Etelä-Puistotien rajaamaa Toripuiston pohjoisosaa. Suunnittelualueen koko on noin 0,4 hehtaaria. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus on esitetty oheisessa kartassa punaisella. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.


Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavavalmistelija Kaisa Koponen puh. 040 681 9494

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .