Etusivu KaavoitusAsemakaavoitusViimeisimmät vahvistuneet asemakaavat ja asemakaavamuutoksetOikokadun liikenneympyrä ja Koulukadun pysäköintialueen asemakaavan muutos
Valitse taso

Oikokadun liikenneympyrä ja Koulukadun pysäköintialueen asemakaavan muutos

Kaavamuutoksella mahdollistetaan liikenneympyrän toteuttaminen Oikokadun ja Koulukadun risteykseen siihen liittyvineen katujärjestelyineen.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavan ja tonttijaon alustava luonnos ja katusuunnitelma esiteltiin asukastilaisuudessa 13.1.2022 klo 16:30 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Tilaisuudesta tehdyn tallenteen voi katsoa kaupungin Youtube -kanavalla tämän linkin kautta.

Asemakaavan ja tonttijaon ehdotus ja katusuunnitelma esitellään asukastilaisuudessa 14.3.2022 klo 16:30 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Tilaisuuteen liittyminen oheisen linkin kautta.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 §) Asemakaavaluonnoksen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen.

 

Luonnosvaihe 

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineistot sekä katusuunnitelmaluonnos oli nähtävinä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaista ennakkokuulemista varten 10. – 28.1.2022 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelu Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros).

 

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 9.2.2022

Kaupunginhallitus 14.2.2022

MRA 27§:n mukainen kaavan nähtävillä olo 17.2.-21.3.2022

Kaupunginhallitus 28.3.2022.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 4.4.2022

Lainvoimaisuus kuulutettu 17.5.2022.              

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Anni Swanin kadun länsipuolella, Valtakadun ja Kimpisenkadun välisellä alueella sekä Koulu- ja Oikokadulla.

 

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Yhteystiedot 

Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .