Valitse taso

Toikansuon puhdistamo asemakaavamuutos

Muutosalueella sijaitsee Toikansuon jätevedenpuhdistamo suoja-alueineen, toimitila- ja liikerakennuksia, Nikurinpuisto ja voimajohtojen alla vaara-aluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa monipuoliset jätevesien käsittelymenetelmät ja alueella mahdollisesti tarvittava rakentaminen puhdistamoalueella. Muut tontit ja tilat on otettu mukaan kaavateknisistä syistä ja niiden osalta tehdään vähäisiä tarkistuksia.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Lappeenrannan Reijolan kaupunginosassa, noin 1,7 kilometriä keskustasta etelään Valtatie 6:n ja Lappeenrannan rautatieaseman ratapihan välissä.

Alue on voimassa olevassa asemakaavassa kunnallisteknisten rakennusten ja laitteiden korttelinosaa (merkintä YT), voimansiirtoaluetta (VS), liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten aluetta (KTT), toimitilarakennusten aluetta (KTY) ja puistoa.

Suunnittelualue rajautuu lännessä ja pohjoisessa sähkölinjoihin ja rata-alueeseen, idässä Reijolan teollisuusalueeseen ja etelässä Valtatie 6:een. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 8,5 ha. Alueen sijainti ja rajaus on esitetty oheisessa kartassa punaisella. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.


Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tarja Luukkonen puh. 040 650 3340

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .