Valitse taso

Kaavahanke

Nimi Joutsenon koulukeskus
 sijainti_478x323.jpg
Tarkoitus Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa Joutsenon koulun laajentaminen. Joutsenon koulun tontilla on tarkoitus säilyttää nykyinen käyttötarkoitus opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueena. Lisäksi alueella mahdollistetaan päiväkotitoiminta. Korttelialueen rakennusoikeutta kasvatetaan nykyisestä. Tonttia laajennetaan idän suuntaan. Vitjamäentien katualuevarausta tarkistetaan sekä huomioidaan korttelin läpi kulkevat verkostorasitteet. Tavoitteena on, että Vitjamäentie toimii kokoojakatuna koulukeskuksen itäpuoliselle yleiskaavan mahdollistamalle asuntoalueelle. Koulukeskus on tarkoitus peruskorjata ja laajentaa vuosina 2018 - 2021.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijaitsee Joutsenon kirkon etelä-puolella, Penttiläntien varressa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 8,3 ha.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 2.12. - 30.12.2016.
Tekninen lautakunta 22.3.2017
Kaupunginhallitus 27.3.2017
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 6.4. - 8.5.2017
Kaupunginvaltuusto 4.9.2017

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:       
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .