Valitse taso

Pormestarinkatu 8 - 10

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on Raatimiehenkadun ja Pormestarinkadun koilliskulmauksessa olevan alueen kehittäminen. Alueella sijaitsevat asuin- ja liikerakennus, liike- ja toimistorakennus sekä nuorisotila Monari.

 

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat olleet nähtävinä ennakkokuulemista varten 16.6.- 15.7.2022.


Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 24.8.2022

Kaupunginhallitus  29.8.2022. MRA 27 §:n mukaisesti suunnitelma pidettään nähtävänä 1.9. - 3.10.2022 kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkissä osoitteessa Villimiehenkatu 1 (1. kerros).

Asemakaavan muutoksen ehdotus esitellään asukastilaisuudessa 19.9.2022 klo 16:30 alkaen Lappeenrannan kaupungintalolla kokoustila Venlassa, (1. kerros, toritaso).

 

Hyväksymisvaihe

 

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavaluonnoksesta on järjestetty asukastilaisuus tiistaina 21.6.2022 klo 16.30 – 18.00 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Kaavaluonnoksen esittelyvideo aukeaa tästä

Asemakaavaehdotuksesta järjestetään asukastilaisuus maanantaina 19.9.2022 klo 16.30 alkaen Lappeenrannan kaupungintalolla kokoustila Venlassa (1. kerros, toritaso).

 

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Pormestarinkadun, Raatimiehenkadun rajaamalla alueelle, Paasikivenpuiston pohjoispuolella.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .