Valitse taso

Tullitie 7

Suunnittelun tavoitteena on kehittää Tullitie 7:n tonttia osana Lappeenrannan asemanseutua monipuolisena työpaikka- ja tuotantotoiminnan alueena.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen oli nähtävillä 2.12.2019 - 6.1.2020.

  

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 22.1.2020.

Kaupunginhallitus 27.1.2020.
MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 6.2. - 9.3.2020.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 27.4.2020

Lainvoimaisuudesta kuulutettu 16.6.2020

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee 14 Reijolan kaupunginosassa noin 1,5 km ydinkeskustasta Karjalan radan Lappeenrannan rautatieaseman ja Matkakeskuksen kaakkoispuolella. Alue rajautuu koillisessa ja kaakossa katualueeseen, lounaassa varastorakennusten korttelialueeseen ja luoteessa rautatiealueen huolinta alueeseen. Alueen pinta-ala on noin 1,6 hehtaaria. Alueen sijainti ja rajaus näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Yhteystiedot

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa:

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .