Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Tapiolan rautatiealueen asemakaava ja asemakaavan muutos
 Sijaintikuva_nettiin_Tapiola.jpg
Tarkoitus Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Luumäki-Imatra tavara ratasuunnitelman toteuttaminen Tapiolankankaan alueella. Ratasuunnitelman mukaan Joutsenon ja Imatran välille rakennetaan kaksoisraideosuus(19 km). Asemakaavamuutoksella tehdään ratasuunnitelman edellyttämät muutokset asemakaavan rautatiealueeseen. Samalla tarkistetaan tarvittavin osin rautatiealueeseen rajoittuvien alueiden rajauksia sekä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijoittuu Lappeenrannan Joutsenoon Rantatien ja valtatie 6:n väliselle Tapiolankankaalle kolme kilometriä Joutsenon keskustasta koilliseen. Asema-kaavamuutos koskee nykyistä Kemira Chemicalsin tehdasaluetta sekä sen eteläpuolella olevaa asemakaavatonta rautatiealuetta. Suunnittelualueen rajaus mukailee voimassa olevan asemakaavan mukaisia korttelin rajoja. Alue rajautuu pohjoisessa, idässä ja lännessä asemakaavattomiin metsäalueisiin. Etelässä alue rajautuu valtatie 6:en. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 60 ha. Suunnittelualueen sijainti ja aluerajaus on esitetty oheisella kartalla. Aluerajaus voi muuttua työn aikana.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 15.2. - 8.3.2018

Kaupunkikehityslautakunta 2.5.2018 

Kaupunginhallitus 7.5.2018

MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 17.5. - 18.6.2018

Kaupunginvaltuusto 27.8.2018

Lainvoimaisuus kuulutettu 15.10.2018

Asukas-tilaisuudet Asemakaavaluonnoksesta pidettiin asukastilaisuus keskiviikkona 21.2.2018 klo 17.00 – 18.30 välisenä aikana Joutseno-talolla (Kesolantie 1).
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:          
Kaavasuunnittelija Elina Moisio puh. 040 649 5001.
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .