Valitse taso

Hallituskatu 39

Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on selvittää mahdollisuudet voimassa olevan asemakaavan suojelumerkinnän poistamiseen ja tutkia uuden asuinkerrostalon sijoittamista alueelle.

Kaavamuutosalueella sijaitsee funktionalistinen liike- ja asuintalo vuodelta 1938. Kaksikerroksinen puurakennus on suojeltu Etelä-Karjalan Museon esityksestä sr-2-merkinnällä kaupunginhallituksen 23.2.2004 hyväksymässä asemakaavassa. Tontin omistaja Lappeenrannan Seurakuntayhtymä ja rakennuksen silloinen omistaja hyväksyivät tuolloin rakennuksen suojelun. Rakennuksen omistaja on saanut museovirastolta avustusta ulkoseinien korjaamiseen vuonna 2013.

Suunnittelualueen tontilla sijaitsevan rakennuksen omistus on sittemmin siirtynyt Lappeenrannan seurakuntayhtymälle


Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Lauritsalan alueen asemakaavamuutoksista järjestettiin yhteinen asukastilaisuus 24.5.2021. Hallituskatu 39 kaavahankkeen lisäksi samassa asukastilaisuudessa esillä olivat myös seuraavat kaavahankkeet:
- Tuomas Gerdtin puisto
- Lauritsalan koulukeskus, Lauritsala-talo ja terveysasema
- Lauritsalan torin ympäristökorttelit
- Hallituskatu 39

Asukastilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Lauritsalan aluekeskuksen itäosassa, noin viiden kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta itään. Suunnittelu koskee korttelin 90 tonttia 2, osoitteessa Hallituskatu 39. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1811 m2. Alueen sijainti ja rajaus näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .