Valitse taso

Kaukaan Lehmus ja Tuen Grilli

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa molempien liiketonttien kehittäminen ja laajentaminen sekä päivittää katualueen rajoja olemassa olevan tilanteen mukaiseksi.

 

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62  §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 27.6. - 1.8.2022

  

Ehdotusvaihe 

Kaupunkikehityslautakunta 7.9.2022.

Kaupunginhallitus 12.9.2022.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä   22.9.2022 - 24.10.2022

Hyväksymisvaihe (menossa)

Kaupunginvaltuusto 7.11.2022

Lainvoimaisuus kuulutettu 21.12.2022.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 kilometriä Lappeenrannan ydinkeskustasta itään Lauritsalantien ja Standertskjöldinkadun risteyksessä. Asemakaavamuutos koskee kyseisten katualueiden lisäksi osaa Kaukaan tehdasalueesta sekä Tuen Grillin ja K-Supermarket Lehmuksen tontteja.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .