Valitse taso

Kaavahanke

Nimi Family Center
 opaskartta.jpg
Tarkoitus

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön sijoittuminen olemassa olevaan kauppakeskuk-seen ilman kaupan laatua koskevia rajoituksia.

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Hyrymäen kaupunginosan korttelin 13 tonttia 16, jolla sijaitsee kauppakeskus Family Center. Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Lappeen-
rannan ydinkeskustasta kaakkoon. Kaavamuutos-alueen pinta-ala on noin 2,5 ha.

Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 8. - 29.5.2017.
Kaupunkikehityslautakunta 14.6.2017.
Kaupunginhallitus 3.7.2017.
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 6.7.- 7.8.2017. 
Kaupunginvaltuusto 4.9.2017. 
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:             
Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499 ja
asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Liitteet

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .