Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Kanavansuun päiväkodin asemakaavan muutos
sijaintikartta.jpg 
Tarkoitus Suunnittelun tavoitteena on osoittaa Kanavansuun päiväkodin tontille uusi käyttötar-koitus päiväkodin siirtyessä vuonna 2017 avattavan Pontuksen koulun yhteyteen. Lisäksi asemakaavamuutoksella on tarkoitus suojella Telakanmäen vanhaan asutus-aluetta, joka on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Päiväkotirakennukset osoitetaan kaavamuutoksessa asumiskäyttöön ja palautetaan siten alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijaitsee Kanavansuun kaupunginosassa, noin kahdeksan kilometriä Lappeenrannan keskustasta itään. Suunnittelualue on Kanavansuun asuinalueen alkupäässä, Suolavuorentien varrella.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 31.3.–20.4.2016
Tekninen lautakunta 18.5.2016
Kaupunginhallitus 23.5.2016
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 26.5. - 27.6.2016
Kaupunginvaltuusto 29.8.2016
Kaava on lainvoimainen.                        

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745 ja ts. kaavasuunnittelija Elina Moisio puh. 040 649 5001.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .