Valitse taso

Kaavahanke

Nimi Pajarilan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus
Sijainti kartalla 
Tarkoitus Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittäminen vetovoimaisena yritysalueena. Olemassa olevien kortteleiden sijainteja muutetaan toimivammiksi ja tarkistetaan rakentamista ohjaavia merkintöjä. Samalla toimitilakorttelialuetta laajennetaan kaupungin omistamilla mailla.
Sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta itään Valtatie 6:n ja Pajarilanväylän eteläpuolella. Asemakaavamuutos koskee Pajarilan kaupunginosan kortteleita 8, 12, 13, 14 ja 16 sekä lähivirkistys- ja suojaviheralueita. Asemakaava laajenee kaavoittamattomille metsä- ja peltoalueille
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 13.3. - 3.4.2017
Kaupunkikehitys lautakunta 28.6.2017
Kaupunginhallitus 3.7.2017
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 31.8. - 2.10.2017
MRA 32 §:n mukainen kuuleminen 30.10. - 13.11.2017
Kaupunginhallitus 20.11.2017
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017
Lainvoimaisuus kuulutettu 26.1.2018
                        

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat kaavavalmistelija Hanna-Maija Marttinen
puh. 040 809 8657
ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori
puh. 040 660 5662.
                                


www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .