Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Kinnusentalo
 rajaus nettiin.jpg
Tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on suojella rakennus-historiallisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas Kinnusen talo sekä mahdollistaa täydennysrakentaminen tontilla. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät arvot.
           

Sijainti Asemakaavan muutos koskee 2 Keskustan kaupunginosan korttelin 13 tonttia 46. Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustassa Kauppatorin pohjoispuolella, Snellmaninkadun ja Valtakadun kulmassa. Alueen sijainti on merkitty punaisella rajauksella karttaan.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

Kuulutus asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta 19.2.2018 alkaen. (MRL 62§ ja 63§ )

Asemakaavaluonnoksen ennakkokuuleminen 2.12.2019 – 6.1.2020. 

Kaupunkikehityslautakunta 27.5.2020
Kaupunginhallitus 1.6.2020

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 4.6. - 6.7.2020.

Kaupunginvaltuusto 31.8.2020

Kaavan lainvoimaisuudesta kuulutettu 20.10.2020.

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:             
Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
 

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .