Valitse taso

Pilotinkatu 1 asemakaavan ja tonttijaon muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa korttelin kehittäminen työpaikka-alueena sekä päivitetään alueen vanhentunut asemakaava.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Kaavamuutos on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloitteesta.  

Luonnosvaihe  

Ennakkokuuleminen 16.11.–7.12..2020

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta 5.5.2021

Kaupunginhallitus 10.5.2021

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 14.5. - 14.6.2021.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021.
Lainvoimaisuus kuulutettu 26.1.2022.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta lounaaseen. Suunnittelu koskee Pilotinkadun varressa sijaitsevaa korttelia, joka rajautuu Pilotinkadun lisäksi Lentokentäntiehen ja virkistysalueeseen. Suunnittelualue on kooltaan noin 0,75 ha ja se käsittää kaksi tonttia.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .