Valitse taso

Kaavahanke

Nimi Kesämäen koulun asemakaavan muutos
Kesämäen koulu Sijainti kartalla 
Tarkoitus Asemakaavan muutoksen lähtökohtana on tarve peruskorjata nykyinen koulurakennus sekä teknisesti että toiminnallisesti vastaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimuksia. Suunnitellut korjaus- ja laajennustoimenpiteet edellyttävät voimassa olevan asemakaavan muuttamista. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan koulurakennuksen peruskorjaus ja laajentaminen sekä tarkistetaan koulun pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä.
Sijainti Asemakaavamuutos koskee Kesämäen kaupunginosan korttelin 46 tonttia 1 sekä osia puis-to- ja katualueista. Suunnittelualue sijaitsee Kapteeninkadun ja Lavolankadun kulmassa. Kaavamuutosalueella toimivat Kesämäen yhtenäisperuskoulun luokat 6.-9.
Linkki karttapalveluun.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 25.9. - 11.10.2017
Kaupunkikehitys lautakunta 15.11.2017
Kaupunginhallitus 20.11.2017
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 23.11. - 27.12.2017
Kaupunginvaltuusto 27.8.2018  
Lainvoimaisuudesta kuulutettu 12.10.2018               

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat kaavavalmistelija Hanna-Maija Marttinen
puh. 040 809 8657
ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori
puh. 040 660 5662.
                                


www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .