Valitse taso

Kaavahanke

Nimi  Ylämaan kirkonmäki ja Koskelan tila
 Sijainti kartalla
Tarkoitus Kaavan tavoitteena on ajanmukaistaa voimassa oleva asemakaava Lappeenran-nan seurakuntayhtymän maa-alueella. Kirkkomäen alueella erotetaan sankari-hautausmaa erilliseksi hautausmaa-alueeksi (Osa-alue 1). Kaavassa tutkitaan asumisen mahdollisuuksia Pappilantien yleisten rakennusten korttelialueella (osa-alue 2) ja vanhan pappilan pelto-alueella (osa-alue 3). Kaavan yhteydessä esite-tään sitova tonttijako. Alueelle osoitetaan lähivirkistysalueet ja turvataan paikalli-set luonnon arvokohteet.
Sijainti Kolmesta osa-alueesta koostuva kaava-alue sijaitsee Ylämaan taajamassa, 34 kilometriä Lappeenrannasta etelään Ylämaan-, Kosken- ja Pappilanteiden liittymän ympärillä. Kaava-alueen itäosassa virtaa Koskenjoki.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 30 §:n mukainen kuuleminen 17. - 31.1.2011
Kaupunkikehitys lautakunta 18.10.2017
Kaupunginhallitus 23.10.2017
MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 2.11. - 4.12.2017
Kaupunginhallitus 12.2.2018
Kaupunginvaltuusto 19.2.2018  
Lainvoimaisuudesta on kuulutettu 12.4.2018.                    

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Matti Veijovuori
puh. 040 660 5662.

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .