Valitse taso

Ajurinkatu 8-10

Suunnittelun tavoitteena on yhdistää kaksi tonttia ja yhtenäistää tonttien käyttötarkoitusmerkinnät nykytilanteen mukaiseksi. Alueelta poistetaan mahdollisuus vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisesta.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe 

Luonnosvaihe 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62  §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 25.9. - 16.10.2023. 

Ehdotusvaihe 

Kaupunkikehityslautakunta 1.11.2023.

Kaupunginhallitus 6.11.2023.

MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 9.11. - 11.12.2023.

Hyväksymisvaihe (menossa) 

Kaupunginvaltuusto 5.2.2024.

Lainvoimaisuus kuulutettu 19.3.2024.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskusta kaakkoon. Ase-makaavamuutos koskee Hyrymäen kaupunginosan korttelin 13 tonttijaon mukaisia tontteja 17 ja 20 osoitteessa Ajurinkatu 8-10.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,3 hehtaaria.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

 

 

Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1
Postiosoite: PL 11
53101 Lappeenranta
Puhelinvaihde: 05 6161

Saat tarvittaessa neuvoja sivuston käytössä asiakaspalvelukeskus Winkistä, puh. 05 616 2220 tai sähköpostilla winkki@lappeenranta.fi .